✅ Xưởng sản xuất, gia công Nệm Lót Ghế Hồ Bơi Bãi Biển Resort tại TPHCM.Tất cả Nệm đều được cấu tạo từ 100% olefin.

NỆM LÓT GHẾ HỒ BƠI BÃI BIỂN RESORT QUẬN 1
GHB - 01

✅ Với vải Olefin ghế Nệm Lót Ghế Hồ Bơi Bãi Biển Resort có khả năng hấp thụ ẩm thấp và khô rất nhanh

NỆM LÓT GHẾ HỒ BƠI BÃI BIỂN RESORT QUẬN 2
GHB - 02

✅ Vải Olefin còn chống mài mòn, chống ố bẩn và ít bị phai màu.

NỆM LÓT GHẾ HỒ BƠI BÃI BIỂN RESORT QUẬN 3
GHB - 03
NỆM LÓT GHẾ HỒ BƠI BÃI BIỂN RESORT QUẬN 4
GHB - 04
NỆM LÓT GHẾ HỒ BƠI BÃI BIỂN RESORT QUẬN 5
GHB - 05
NỆM LÓT GHẾ HỒ BƠI BÃI BIỂN RESORT QUẬN 6
GHB -06
NỆM LÓT GHẾ HỒ BƠI BÃI BIỂN RESORT QUẬN 7
GHB - 07
NỆM LÓT GHẾ HỒ BƠI BÃI BIỂN RESORT QUẬN 8
GHB - 08
NỆM LÓT GHẾ HỒ BƠI BÃI BIỂN RESORT QUẬN 9
GHB - 09
NỆM LÓT GHẾ HỒ BƠI BÃI BIỂN RESORT QUẬN 10
GHB - 10
NỆM LÓT GHẾ HỒ BƠI BÃI BIỂN RESORT QUẬN 11
GHB - 11
NỆM LÓT GHẾ HỒ BƠI BÃI BIỂN RESORT QUẬN 12
GHB - 12
NỆM LÓT GHẾ HỒ BƠI BÃI BIỂN RESORT QUẬN BÌNH THẠNH
GHB - 13
NỆM LÓT GHẾ HỒ BƠI BÃI BIỂN RESORT QUẬN PHÚ NHUẬN
GHB - 14
NỆM LÓT GHẾ HỒ BƠI BÃI BIỂN RESORT QUẬN THỦ ĐỨC
GHB - 15
NỆM LÓT GHẾ HỒ BƠI BÃI BIỂN RESORT QUẬN BÌNH TÂN
GHB - 16
NỆM GHẾ SẮT NGOÀI TRỜI
GHB - 17
NỆM LÓT GHẾ SẮT NGOÀI TRỜI
GHB - 18
NỆM GHẾ GỖ NGOÀI TRỜI
GHB - 19
NỆM LÓT GHẾ GỖ NGOÀI TRỜI
GHB - 20
NỆM GHẾ GỖ NGOÀI TRỜI
GHB - 21
NỆM GHẾ NGOÀI TRỜI
GHB - 22
NỆM GHẾ NGOÀI TRỜI
GHB - 23