Đệm Ngồi

✓. Với các kiểu Vuông, Tròn, Bán Nguyệt, kích thước bên công ty hay do bạn yêu cầu. Đệm ngồi thích hợp làm ĐỆM lót trên ghế tựa, ghế gỗ, ghế bành, ghế mây... dùng trong gia đình, trang trí quán cafe, trà sữa, trà đạo....Những tấm đệm nhỏ nhắn, xinh xinh với nhiều màu sắc chắc chắn sẽ tạo nên sự nổi trội, khác biệt cho cả một không gian.

Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 01
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 02
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 03
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 04
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 05
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 06

 ✓. Đệm Ngồi tròn đường kính 40cm

Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 07
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 08
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 09
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 10
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 11
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 12

 ✓. Đệm Ngồi bán nguyệt 45cm

Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 13
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 14
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 15
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 16

 ✓. Đệm Ngồi Vuông 50 cm x 50cm

Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 17
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 18
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 19
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 20
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 21
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 22
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 23
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 24
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 25
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 26

 ✓.Đệm ngồi ghế bàn ăn

Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 27
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 28
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 29
Đệm Ngồi
Đệm Ngồi - 30